Privacy policy

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site en coachingstrajecten ga je akkoord met mijn privacybeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Over mij
De website www.opjebest.com wordt beheerd door mij, Judith van Nimwegen. Opjebest is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Opjebest Stoelenmakerslaan 58 3454 DV De Meern KvK : 69297304

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer jij je het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
- Voor- en achternaam; 
- E-mailadres;
- (Persoonlijke) website; 
- Telefoonnummer of Skype-adres; 
- Bedrijfsnaam;
- Straat en huisnummer; 
- Postcode en woonplaats; BTW nummer.

Bijzondere persoonsgegevens
Wanneer je een coachingstraject bij mij aangaat zal ik ook bijzondere persoonsgegevens opvragen. Deze gegevens worden bij jouzelf opgevraagd, ik schakel hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt, wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Noodzakelijkheid verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens
Om een coachingstraject aan te kunnen gaan, dien ik over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken om je zo goed mogelijk te kúnnen helpen en begeleiden.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
- Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het regelmatige contact dat we zullen hebben. 
- Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een aanbod te kunnen maken. 
- Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?
Wanneer je bent ingeschreven voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:
Facebook
Links
Op mijn website zul je af en toe links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten opjebest.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails en of contact, wordt je meteen uit het systeem verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzage-verzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@opjebest.com

Autoriteit persoonsgegevens
Als je klachten hebt over hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram